TEU ที่ LogiMAT 2018

TEU ประเทศจีน และ TEU เยอรมันนี ได้จัดแสดงรถโฟล์กลิฟต์ TEU รุ่นล่าสุดที่ LogiMat ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2018

รถโฟล์กลิฟต์ TEU รุ่นใหม่ล่าสุดได้รับความนิยมจากลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ที่ LogiMAT รถโฟล์กลิฟต์ TEU ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนหลากหลายอาชีพ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถเป็นผู้ร่วมงานของ TEU ในยุโรปได้

ที่ LogiMAT เราเชื่อว่าลูกค้าจะรู้จักและจดจำ TEU ได้มากขึ้น

เราขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือและความพยายามของ TEU เยอรมันนี!


TEU เข้าร่วมงาน Canton Fair ครั้งที่ 123

TEU ที่ บัวมา คอนเอ็กซ์โป แอฟริกา